Balnearia bibliogra fica
BALNEARIA BIBLIOGRÁFICA

Téxtil inkjet instalado sobre bastidor

Comercio emblema tico de compostela
COMERCIO EMBLEMÁTICO DE COMPOSTELA

PVC inkjet e vinilo inkjet retirable sen residuos

Acollida e hospitalidade no camin o de santiago
ACOLLIDA E HOSPITALIDADE NO CAMIÑO DE SANTIAGO

Reproducións fine art sobre Hahnemühle Photo Rag Bright White

Bosques de prata
BOSQUES DE PRATA. ELOY GESTO

Lona inkjet anticurling

Gold green and black
GOLD, GREEN AND BLACK

Dibond inkjet suspendido

Instrumentos po rtico da gloria
OS INSTRUMENTOS DO PÓRTICO DA GLORIA

Vinilo inkjet retirable sen residuos

Iacobus
IACOBUS

Vinilo inkjet laminado antideslizante

A luz do calixtino
Á LUZ DO CALIXTINO

Paneis exteriores: dibond inkjet laminado
Paneis interiores: metacrilato inkjet backlit laminado

Santiago a viaxe continu a
SANTIAGO, A VIAXE CONTINÚA

Paredes: lona inkjet backlit instalada sobre bastidor
Chan: vinilo inkjet laminado antideslizante